Video Testimonials


Dr. Satish Patki
Dr. Deodhar Abhijit
Dr. Dhiraj Suranaa

Dr. Nikhil Jadhav
Dr. Pramod Satpute
Dr. Sachin Patil

Dr. Suhas Kulkarni
Dr. Mahendra Kawedia
Dr. Shishir Jirge

Dr. Ravindra Bhate
Sunrise Hospital

Triocorporation:border

Office No.104/105,Dhruta Complex,1st Floor, Narayan Peth,
Kelkar Road,,
Pune 411030.

Phone / Fax: +91 9021023456